Nordiskt Avantgardenätverk

Nordiskt avantgardenätverk är ett forskningsnätverk med syfte att undersöka det nordiska avantgardets nätverk. Istället för att använda det nationella och det enskilda språkområdet som ram för en undersökning av avantgardet som historiskt fenomen och teoretiskt begrepp, betonar vi utväxlingen, konfrontationerna och rörelserna mellan de nordiska länderna. Det arbete som utförs inom nätverket har en utpräglat interdisciplinär karaktär – estetik, litteraturvetenskap, konstvetenskap, filmstudier osv. – och realiseras i form av årliga konferenser, publikationer, elektroniskt diskussionsforum och arkiv (det senare är under uppbyggnad).

Mer information

Information in EnglishCall for papers
for the 3rd Annual Conference of
the Nordic Network for Avant-Garde Studies


Centre–Periphery.
Avant-Garde and the Other


We invite abstracts for an interdiscplinary conference on »Centre–Periphery. Avant-Garde and the Other» in Tromsø, November 23–24, 2006. The primary aim of the conference is to investigate interaction between the Nordic avant-garde movements and the central avant-gardes in Europe, a relation which for the main part can be described as a relation between centre and periphery. More.

2)The 2nd Annual Conference of the Nordic Network of Avant-Garde Studies, Stockholm November 25-26, 2005:
"Avant-Garde and Technology".
Conference report.
3) SOUND ART - Zwischen Avantgarde und Popkultur
Tagung mit Konzerten. Bremen 30.09. - 02.10.2005
4) TECHNOLOGIES OF MEMORY IN THE ARTS
International conference, May 19-20, 2006
Radboud University Nijmegen, the Netherlands
5) Konferansen for norske lydarkiv og bibliotek, Oslo 20. - 21. oktober
6) Avant-Garde Conference in Reykjavik, Iceland September 2 and 3!
7) Mapping the Neo-Avant-Garde: Theorising Art, Literature, Music and Film in the 1950s and 60s
The University of Edinburgh, September 23rd - 25th 2005
8) AVANT 2005
Direct Theory: Olle Hedman
An international conference and retrospective, Karlstad, Sweden, August 26-27, 2005.
http://www.kk.kau.se/filmv/avant2005/Direct_Theory.pdf
9) Ny hemsida om skandinavisk konkretism!
Besök "Afsnit P"s fina presentation av danska och svenska
60-talskonkretister här:
10) Bidrag från NorFa/NordForsk!
11) Seminarium i Stockholm, november 2005: Avantgarde och teknologi.
12) Nätverkets första seminarium i Köpenhamn, november 2004.
13) Avantgarde-konferens och seminarium i Ghent, 16-17 mars


Nätverkets koordinatorer / Co-ordinators
LÄNKAR

Dansk avantgardenätverk:
http://www.avantgarde-net.dk/index2.html

Ubuweb:
http://www.ubu.com/

OEI:
http://www.oei.nu/